FOTOGRAFIER TÅNG | SEAWEED PHOTOS

Price:
1 500 kr
Inc. 25% Tax
Quantity:
Comment to store:
FOTOGRAFIER AV TÅNG & MAT
(see English below)

Bilder på olika tångarter för dig som behöver ha till en publikation eller webbsida, eller för dig som vill göra en tavla.
Bilden skickas med nedladdningstjänsten Sprend till din epost. Du får s k Fri användningsrätt, vilket innebär att du som köpare har en fri användningsrätt till bilderna i din egen verksamhet. Det innebär inte att du äger bilderna och äger inte rätt att vidare distribuera bilderna utan fotografens medgivande.
............................................................
SEAWEED PHOTOGRAPHS
Buy photos of seaweeds and seaweed food. We send the file with Sprend to your e-mail address. You have the right to use the pictures in your own publication or website, but you do not have the right to sell or give away the pictures to someone else without our permission.